Beschermingsbewind

Indien een meerderjarige zelf niet meer zijn financiële zaken kan regelen, kan de kantonrechter hem of haar onder beschermingsbewind stellen.

Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij ouderen die lijden aan de ziekte van Alzheimer. Een kantonrechter wijst dan iemand anders aan als bewindvoerder. De bewindvoerder neemt de verantwoordelijkheid over de bezittingen over.

Als iemand onder bewind is gesteld kan die persoon niet meer zelfstandig beslissen over zijn of haar bezittingen en geld.

De bewindvoerder kan bijvoorbeeld ook een belastingaangifte doen en toeslagen of bijstand aanvragen. De bewindvoerder moet, zolang dat gaat, beslissingen nemen samen met de betrokkene.

Bent jij beschermingsbewind nodig voor jezelf of iemand uit jouw omgeving?
Neem dan contact met ons op.